Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten gesloten met Alferdoos Reizen. Door aanmelding gaat de deelnemer stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden.

Boeking en betaling
Na aanmelding ontvang je binnen enkele dagen per mail, fax of post je factuur, de factuur is tevens je boekingsbevestiging en eventueel je verzekeringspolis. Controleer de boeking en de namen van de deelnemers. 
De aanbetaling bedraagt 50% van de totale reissom.
Dit bedrag moet binnen tien dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn (Tenzij anders vermeld). Dit bedrag kun je overmaken op onze rekening, het is ook mogelijk om het bedrag op ons kantoor contant te betalen of te pinnen. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om het bedrag middels IDEAL direct te betalen. Het restant van de reissom betaal je uiterlijk acht weken voor vertrek. Bij boekingen binnen drie weken voor vertrek moet het totale bedrag als spoedbetaling worden overgemaakt of direct via IDEAL voldaan.


Reissom
Alle genoemde prijzen zijn per persoon, uitgaande van en gebaseerd op prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bekend waren tijdens het samenstellen van de reizen. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de prijzen worden aangepast. Deelnemers worden direct van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht.


Reisduur, programma en programmawijzigingen
De vermelde reisduur omvat de dagen van vertrek en aankomst. Reizen zijn samengesteld op grond van informatie waarover wij tijdens het samenstellen beschikten. In overmachtsituaties veroorzaakt door wijzigingen in dienstregelingen, natuurrampen, stakingen, politieke conflicten, mechanische pech, weersomstandigheden e.d. kunnen wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, of kan een reis komen te vervallen. Van wijzigingen vóór de datum van vertrek worden deelnemers direct op de hoogte gesteld.
Indien door een overmachtsituatie tijdens een reis wijzigingen optreden, wordt hierover met de deelnemers overlegd. De reisleiding neemt uiteindelijk de beslissing en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in respectievelijk de reisroute en zaken betreffende accommodatie en vervoer.


Reisdocumenten
Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort, dat na terugkomst in Nederland nog zes maanden geldig is. Indien de reis door het ontbreken van de juiste documenten wordt uitgesteld, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.


Annulering door de deelnemer
De reiziger heeft het recht de geboekte reis per aangetekende brief te annuleren.
Per reiziger zijn hiervoor de volgende kosten verschuldigd (Tenzij anders vermeld):
tot 8 weken voor vertrek: 10% van de reissom
tot 6 weken voor vertrek: 25% van de reissom
tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom
tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom
daarna: 100% van de reissom.

Een goede annuleringsverzekering dekt deze kosten in de meeste gevallen.


Wijzigingen en/of Annulering door Alferdoos Reizen
Alferdoos Reizen heeft het recht de reis te annuleren indien:
- het minimum aantal deelnemers zoals bij de reis vermeld niet wordt gehaald. De deelnemers worden hierover uiterlijk 4 weken voor vertrek geïnformeerd;
- er sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden en overmacht (natuurrampen, politieke conflicten, oorlog e.d.).
In deze gevallen heeft de deelnemer recht op een gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom.


Vlucht verlengen/wijzigen
Het is mogelijk je reis te vervroegen of te verlengen. We kunnen proberen de datum van je heen- en/of terugvlucht te wijzigen, mits er plaats is op de vlucht van je keuze. De kosten hiervoor bedragen € 50,- per persoon per gewijzigde vlucht plus de wijzigingskosten van het desbetreffende luchtvaartmaatschappij. (Let op: bij sommige luchtvaartmaatschappijen zijn wijzigingen niet toegestaan, vraag daarom altijd naar de ticketvoorwaarden).


Aansprakelijkheid
Alferdoos Reizen is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de gebruiken en gewoonten en van de beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Er dient rekening te worden gehouden met de aard van de reis.
Alferdoos Reizen stelt zich niet aansprakelijk voor:
- schade door tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de deelnemer;
- schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan Alferdoos Reizen of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Alferdoos Reizen kunnen worden toegerekend;
- vertragingen en/of schade geleden door veranderde vervoerschema’s of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;
- diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen/ bagage;
- het door deelnemers in bezit hebben van volgens de Nederlandse wetten of die van het gastland verboden stoffen of goederen;
- het door deelnemers handelen in strijd met wetten en zeden van het land waarin men reist;
- fouten gemaakt door vervoersmaatschappijen;
- kennelijke fouten in het reisprogramma;
- schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.


Klachten
Eventuele klachten gedurende de reis dienen direct met de ons vertegenwoordiger te worden besproken. Als dat niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, kan binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk een klacht worden ingediend.

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/alferdoos1/domains/alferdoos.nl/public_html/system/library/log.php on line 14Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/alferdoos1/domains/alferdoos.nl/public_html/system/library/log.php on line 14